Pro školy

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem dlouhodobě spolupracuje s mateřskými, základními ale i středními školami našeho regionu. Jedná se nejen o komentované prohlídky muzea, ale vytváříme i další doprovodné programy. Vždy je vše konzultováno s učiteli tak, aby jim daný program vyhovoval a zároveň i navazoval na Školní vzdělávací plány. Příkladem mohou být projektové dny, kdy se program vždy přizpůsobuje požadavkům a potřebám učitelů i žáků (např.: projektový den s názvem Den jazyků – žáci se zúčastnili prohlídky muzea, která byla podána ve 4 jazycích, a ve zbytku dne zkoušeli překládat texty psané starými druhy písem). Další činností, která je hojně využívána, jsou přednášky přímo ve školních třídách. Pracovníci muzea jsou ve většině případů osloveni učiteli již s konkrétním požadavkem na téma přednášky. Ve třídě pak aktivně komunikují se žáky, ukazují jim předměty spojené s danou tématikou tak, aby byla přednáška atraktivní.

Díky částečné bezbariérovosti jsou komentované prohlídky vhodné i pro handicapované žáky.

Soubory ke stažení

Kontaktujte nás