Hrad Pernštejn
Historie nedobyté
pevnosti

Vize

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem chce být profesionální a dynamickou sbírkotvornou institucí, která se bude svojí činností přibližovat široké veřejnosti. 

Muzeum chce i nadále spolupracovat s dalšími institucemi, které mu napomohou k dosažení vytyčených cílů. 

Chceme, aby návštěvníci odcházeli z muzea s pocitem, že navštívili VELKÉ MALÉ MUZEUM!