Výstava obrazů Petra Urbana je prodloužena do 17. 9. 2023!

Vlastivědný sborník Bystřicka I

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem zahájilo dne 2. 4. 2012 výstavní sezónu křtem prvního čísla Vlastivědného sborníku Bystřicka v půdní galerii, které se zúčastnil také kolektiv autorů. Sborník věnovaný Ing. Petru Dvořáčkovi k jeho kulatému jubileu byl pokřtěn za přítomnosti pana starosty.

Do sborníku přispěli Vladimír Cisár (Archeologické nálezy z Bystřicka, Deník Karla Dědka), Jaroslav Čáp (Historie botanického výzkumu Bystřicka), Petr Dvořáček (Vznik a vývoj příjmení v Bystřici, Soukenictví v Bystřici nad Pernštejnem, První práce z dějin Bystřice), Michaela Endlicherová a Miroslav Korbička (Visací svorníkový pružinový zámek z hradu Aueršperka, Středověká vápenická pec u hradu Pyšolec), Tomáš Kyncl (Dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků z budovy Městského muzea v Bystřici n. P.), Jiří Mikulka (Tenkrát v třiapadesátém), Jan Pulkrábek (Rozbor listiny č. 108 z druhého dílu CDM, Zubrův Týn Matěje Mikšíčka, Matěj Cibulka, Úmrtí Antonína Bočka v dobovém českém a moravském tisku), Martina Pulkrábková (Matka pokladnice bystřických soukeníků, Kufr francouzské firmy Goyard ve sbírkách Městského muzea v Bystřici n. P.), Jaroslav Sadílek (Majetková situace severního Bystřicka, Tři příspěvky k poznání historické architektury na Bystřicku) a další.

Publikace již není k dispozici.

 

Sborník zde ke stažení. 

 

Vlastivědný sborník Bystřicka I

Kontaktujte nás