O muzeu

Dne 27. října 1913 se konala první schůze muzejního odboru, kde bylo přijato následující usnesení: muzejní odbor uspořádá přednášku, aby vzbudil zájem veřejnosti. Slibný počátek muzejního odboru, který počal shromažďovat místní materiál vlastivědné povahy, zabrzdila mobilizace a posléze I. světová válka. V létech první republiky muzeum sídlí neustále v tzv. muzejní světničce a věnuje se především sběru etnografického materiálu. Dominantní postavou muzejního odboru a společenského života v Bystřici se stává ředitel zemědělské školy Dr. Vladimír Kříž, jehož zásluhou a vlastním sběrem se sbírkový fond muzea výrazně rozrostl. Muzeum uspořádalo několik výstav ze svých sbírek a prezentuje tak svou činnost široké veřejnosti. J. F. Svoboda vydává tiskem Městský a muzejní ARCHIV v Bystřici nad Pernštejnem /nákladem Měst. spořitelny/. Vychází dva díly této listinné edice. O významu městského archivu svědčí i vyjádření autora “je sotva druhé město na Moravě, které by se mohlo pochlubiti, že zachovalo tolik listinných památek, jako Bystřice nad Pernštejnem. Místní rodák archivář A. Boček převezl jich do Brna celkem 601 kus, většinou originály. Jsou uloženy v Zemském archivu.” Léta okupace se podepsaly i na bystřickém muzeu. Sbírky jsou uzamčeny v “muzejní světničce” a na jaře roku 1945 jsou cenné kusy přeneseny do zimní rolnické školy. Ze zápisků Dr. Kříže se dovídáme, že muzejní světnička byla vykradena vojáky. Byly odcizeny především věci z porcelánu a skla, další se nedalo přesně zjistit.

Počátkem roku 1955 byla ustavena rada Okresního vlastivědného muzea ve složení: František Abrahám, Josef Dobiáš, Zdeňka Kynclová, František Ostrý a Josef Pavelka. V roce 1960 byla přijatá nová správní reforma. Malé okresy byly nahrazeny novými - velkými. Bystřický okres se stal součástí okresu Žďár nad Sázavou. Budova staré městské radnice využívána pro okresní soud od roku 1848 se díky správní reformě uvolnila. 1. září 1962 zde byly otevřeny nově instalované expozice rozdělené na oddělení přírodovědné, lnářství, středověké keramiky, zemědělského náčiní, řemeslných výrobků a nástrojů.