Svět očima klientů

výstava děl klientů denního stacionáře Rosa a Klubu v 9