Historie Bystřicka

Expozice se skládá z několika částí. Dominují ji tři situační modely vývoje Bystřice n. P., dále pak archeologické nálezy z Bystřice a blízkého okolí, náboženství v Bystřici, sbírka mincí aj.

Kontaktujte nás