Stará škola

Třída staré školy doplněná kabinetem. V expozici mají návštěvníci možnost spatřit školní lavice z přelomu 19. a 20. století. Ve vlastivědném kabinetu pak je k vidění entomologická sbírka, vypreparované zvířecí lebky, vypreparované živočichy, mapy, tabulové obrazy apod.