Výstava obrazů Petra Urbana je prodloužena do 17. 9. 2023!

Sklepení

Ukázka středověkého sklepení – sklepení bylo vystavěno ve 14. století a objeveno při rozsáhlé rekonstrukci muzea v letech 2002-2008.

Kontaktujte nás