Hrad Pernštejn
Historie nedobyté
pevnosti
Úvodní stránka » Expozice muzea » Síň odkazu Aloise Lukáška

Síň odkazu Aloise Lukáška


 

Alois Lukášek v ateliéru

Alois Lukášek 
(12. října 1911 - 14. dubna 1984) 


MOTTO: 

"Vysočina je překrásným koutem naší země, stálou inspirací pro všechny, kteří chtějí poctivě pracovat, poněvadž jen poctivá práce je základem úspěchů v umělecké tvorbě i životě.

Vůbec neplatí, že všecno již bylo namalováno, že už se tu nedá nic objevit. Vysočina je přece nepřeberná studnice možností, pokaždé jiná svým bouřným rozvojem výstavby, stále promlouvající jinou řečí.

Jsem nesmírně šťasten, že mohu pracovat a žít  v socialistické společnosti, která dala široké možnosti rozvoji pracujícího člověka. 

Svým darem vyjadřuji postoj umělce k socialistické společnosti, lidu této země, naší Vysočině a městu Bystřici, které bylo rozhodujícím mezníkem na mé umělecké cestě."

                                                                                                Alois Lukášek


  Kamenný most            Mramorový lom

 

Alois Lukášek se narodil 12. října roku 1911 ve Zlatkově. Měšťanskou školu navštěvoval v Bystřici nad Pernštejnem, kam denně docházel pěšky. Těch šest kilometrů jedné cesty v létě i v zimě ho naučilo dobře pozorovat přírodu a její proměny. Později se rodina přestěhovala do Lhotky u Žďáru nad Sázavou. V roce 1933 maturoval na učitelském ústavu v Žatci a postupně působil jako učitel v Ostrově nad Oslavou, Mirošově, Zvoli, Daňkovicích. 

Na svůj sen - stát se malířem nezapomněl. V roce 1945 nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval u profesora Otakara Nejedlého. Po skončení akademie v roce 1949 působil jako učitel v Nedvědici, později jako ředitel. V roce 1956 učil na základní škole v Bystřici n. P. Od roku 1964 pracoval jako samostatný výtvarník.

Lukášek maloval kytice, zátiší, figury, ale nejraději měl krajiny. Ve stovkách olejů zachytil milovanou Vysočinu v jejích proměnách. Pro jeho tvorbu je typická výtvarná zkratka, kterou se zmocňuje krajiny a její atmosféry. Zaznamenává prchavé okamžiky impulsivním způsobem a s typickou barevností. Za svoje díla získal několik cen a medailí. 

Roku 1977 byl jmenován zasloužilým umělcem, o čtyři roky později obdržel Řád práce a 27. září 1981 byla slavnostně otevřena Síň odkazu Mistra Aloise Lukáška. Je zde vystaven soubor obrazů věnovaný městu Bystřici. Obrazy zachycují krajinu Bystřicka ve všech ročních obdobích.

 

   Novoměstsko     Stavení v zimě

 

„Českomoravská vrchovina má všechny půvaby, které člověk hledá. Domnívám se, že je to nejideálnější typ české krajiny vůbec. Byla malována mnoha umělci. Ti už mnoho řekli. No, a na těch dalších generacích je, aby pokračovaly, by hledaly nové formy, pohledy a přístupy k této zajímavé krajině.“

                                                   Alois Lukášek



Slavnostní otevření Síně odkazu Mistra Aloise Lukáška, 27. září 1981