Hrad Pernštejn
Historie nedobyté
pevnosti

Pyšolec

 

Zřícenina hradu Pyšolec - nedaleko obce Vír- vyčnívá vysoko nad řekou Svratkou, která ho obtéká ze tří stran a chrání společně se skalnatými srázy. Ze zbývající strany vedla od jihozápadu přístupová cesta, tu však třikrát přerušovaly hluboké příkopy, přes které vedly padací mosty. Pásy hradeb a valů byly trojité, vše završovala mohutná bašta na západní straně. Největší příkop měřil 17 m do hloubky a 30 m do šířky, hrad navíc ještě chránil další příkop s valem. Velký příkop dělil opevnění na dvě části, z té nižší západní však mnoho zdiva nezbylo. Rozsáhlý hrad Pyšolec, středisko samostatného panství, byl vystavěn v 13. století. V r. 1446 přešlo pyšolecké zboží z majetku Lomnických na Jana z Pernštejna. Tehdy se uvádí jako zbořený. Jeho nový majitel Jan z Pernštejna se jej pravděpodobně pokusil opravit a stavebně upravit, ovšem již v průběhu prací svého pokusu zanechal a hrad zůstal již trvale opuštěn.