Park horníků

Bystřice nad Pernštejnem má ve svých dějinách velmi významnou kapitolu hornictví (nebýt horníků nebyla by Bystřice. Na počátku 13. století se začalo v údolí Svratky masivně těžit stříbro. Výhodná poloha nad říčkou Bystřicí dala vzniknout našemu městu především jako hospodářskému a administrativnímu centru těžby stříbra. A protože kde je stříbro, tam je i nedaleko uranová ruda, začalo se v 50. letech minulého století s těžbou uranu v blízkém okolí Bystřice.), rozhodlo se vedení města ve spolupráci s muzeem a DIAMO, s. p. vybudovat PARK HORNÍKŮ. Ten má připomínat tuto významnou kapitolu města a být zároveň i tichou vzpomínkou na lidi, kteří bohužel zemřeli při výkonu tohoto velice nebezpečného povolání.

První impuls ke vzniku parku dali bývalí zaměstnanci DIAMO, s. p. již v roce 2020. Bohužel, jako skoro vše i tuto snahu zbrzdila celosvětová pandemie COVID-19. Proto jsme se k tomuto projektu vrátili znovu letos na jaře. A začala nesmírně činorodá spolupráce, kdy bylo třeba opravit všechny důlní stroje, vybrat příhodné místo a samozřejmě i najít šikovného umělce, který by ztvárnil sochu horníka. Tím se stal pan Milan Beneš, který pro tento park vytvořil nadčasové ztvárnění sochy Horníka, který připomíná mizející řemeslo. A stejně jak mizí toto řemeslo v našem okolí „mizí“ i samotný horník.

Samotné otevření Parku horníků bylo naplánováno právě na 9. září. Hned od začátku přispěl k výborné atmosféře Dechový orchestr ZUŠ BnP, pod vedením pana Štěpána Husáka, který provázel návštěvníky celou akcí. Úvodního slova se ujal ředitel Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem – pan Vladimír Cisár, který provázel všechny účastníky celým programem. Velký dík patří starostovi Města Bystřice nad Pernštejnem panu Karlovi Pačiskovi za jeho nemalý podíl na vzniku tohoto parku ale také za upřesnění vlivu těžby uranu na samotné město, dále pak panu Františkovi Tomanovi, vedoucímu odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka, za pomoc při realizaci parku a také za upřesnění historie těžby uranu a v hlavní řadě panu Ludvíkovi Trojanovi, bývalému řediteli GEMU Dolní Rožínka, za jeho podnět ke vzniku parku a aktivní přístup. Děkujeme i dalším zúčastněným osobám za jejich osobní invence, bez kterých bychom tento park nemohli nikdy otevřít. A také děkujeme všem návštěvníkům, kteří s námi přišli otevřít Park horníků, a následně zavzpomínat při promítání starých fotografií z těžby uranu, které se uskutečnilo v městském muzeu.

Expozice se nalézá v ulici Zahradní, přímo pod bystřickou poliklinikou. Park poukazuje na důlní činnost, která byla na Bystřicku ukončena 27. dubna 2017, kdy byl vyvezen pomyslný poslední vozík. Tím zaniklo i hornictví v našem kraji. V expozici jsou k vidění opravené důlní stroje, které jsou vybaveny popisky k jejich snadnému určení. Parku však dominuje socha Mizející horník, který připomíná mizející hornické řemeslo. A stejně jako mizí toto řemeslo v našem okolí, mizí i samotný horník.

Kontaktujte nás