Mineralogie

Muzeum vlastní unikátní sbírku nerostů RNDr. Ludvíka Ducháčka, která dokazuje druhovou pestrost nerostů na Vysočině. Sbírka se nespecializuje na nerosty jen z našeho kraje, ale je prakticky z celého světa. Největším vystavený kámen v expozici je pak mramor.

Kontaktujte nás