Výstava obrazů Petra Urbana je prodloužena do 17. 9. 2023!

Mineralogie

Muzeum vlastní unikátní sbírku nerostů RNDr. Ludvíka Ducháčka, která dokazuje druhovou pestrost nerostů na Vysočině. Sbírka se nespecializuje na nerosty jen z našeho kraje, ale je prakticky z celého světa. Největším vystavený kámen v expozici je pak mramor.

Kontaktujte nás