Hospoda a byt sládka z přelomu 19. a 20. století

Historie pivovarnictví v Bystřici n. P. je velmi pestrá. Již v 16. století bylo ve městě několik sladoven a pivovarů. Městský pivovar stával ještě koncem 19. století za městským muzeem. V rámci expozice uvidí návštěvníci hospodu, kupecké zázemí a byt sládka – ložnice, pracovna a knihovna.