Hrad Pernštejn
Historie nedobyté
pevnosti

Aueršperk

Hrad Aueršperk přestavuje jedno z prvních opevněných sídel Pernštejnů na území horní Svratky. Byl založen krátce po polovině 13. století. Na výrazném skalním hřbetu byl situován nevelký hradní palác, obklopený hradební zdí, do jehož čela ve směru přístupu byla vetknuta válcová věž - bergfrit. Zbytky těchto staveb se dodnes dochovaly jen v podobě základů či zasutých prostor, pouze  hmota věže ve svém torzu je jediným výraznějším pozůstatkem někdejšího hradu. Celý areál, kromě přístupové hrany na západě, je obklopen výrazným příkopem a valem, který se na severu jeví jako nedokončený. 

Přestože byl hrad Aueršperk vystavěn již na počátku druhé poloviny 13. století, písemnými prameny je uváděn poměrně pozdě. Jediné výslovné zmínky o něm se objevují teprve v letech 1325 a 1335 v  podobě přídomku tehdy již zesnulého Jimrama z Aueršperka, jehož dcera Gertruda tehdy postupovala některé vsi svého dědictví doubravnickému klášteru. Tato transakce znamenala nejen rozpad dosavadního panství hradu, ale zřejmě i jeho zánik. Úlohu hradu jako správního centra přebral nedaleký hrad Zubštejn a Aueršperk je poté zmiňován pouze jako orientační bod při majetkových transakcích bystřických obyvatel.