Výstava obrazů Petra Urbana je prodloužena do 17. 9. 2023!

Dětská kresba 2022

Základem výstavy jsou dětské výtvarné a literární práce ze stejnojmenné soutěže. S autory vystavených prací, jejich pedagogy a rodiči a dalšími příznivci budete mít možnost se setkat ve středu 23. února 2022 na slavnostním Setkání na výstavě. Setkání bude spojeno s oceněním autorů vítězných prací a s kulturním programem.
Jste srdečně zváni!
Respirátory samozřejmostí a virus nemá šanci.

Kontaktujte nás