Bystřické koledování a soutěž o nejlepší vánočku se uskuteční v sobotu 2. prosince!!!

Křížová cesta - Karel Rossí