Bystřické koledování a soutěž o nejlepší vánočku se uskuteční v sobotu 2. prosince!!!

Bílá paní pernštejnská

V sobotu 8. září se v městském muzeum otevřela výstava Bílá paní pernštejnská věnovaná stejnojmenné romantické zpěvohře, jejímiž autory byli bystřický rodák A. Boček (libreto) a rodák z Pernštejna A. E. Titl (hudba). Na sobotu 22. září je pak připraveno kulturní odpoledne s celou řadou akcí pro širokou veřejnost. V 15.00 zahájí oslavy rekonstrukce Bílé paní pernštejnské, jejíž partitura se dlouho považovala za ztracenou, dokud nebyl její opis nalezen ve vídeňské Národní knihovně. Z díla budou uvedeny vybrané fragmenty doplněné českým překladem a komentářem Mgr. Jana Pulkrábka. Přepisu původní obtížně čitelné partitury do dnešní „hratelné“ podoby se ujala studentka hudební vědy na FF MU v Brně Bc. Michaela Macháčková. Ta rovněž nacvičí pěvecké party s Komorním sborem Alter ego a sólisty, kteří vystoupí v historizujících kostýmech. Hudební doprovod zajistí Orchestr Něhoslava Kyjovského pod vedením Mgr. Lenky Macháčkové. Protože obsazení orchestru je široké, pozval si k účinkování hosty nejen z řad pedagogů bystřické ZUŠ, ale i její bývalé žáky, dnes studenty konzervatoří, a další. Dílo vzniká pod supervizí vyučujících Ústavu hudební vědy FF MU v Brně a snad bude pro všechny připomenutím dávné historie, která nám má stále co říci.

Není jednoduché uvést v život dílo, které není možné poslechnout si na CD a zjistit, jak by mělo znít. Ale byla by škoda se o jeho znovuzrození nepokusit. Zpěvohra bude provedena hned dvakrát, kromě již zmíněného zahájení proběhne ve 20.00 večerní představení při slavnostním osvětlení, a tudíž se zcela jinou atmosférou. Mezi oběma uvedeními bude připraven doprovodný program. Akce se uskuteční v prostorách městského muzea. Děti se mohou těšit na výtvarné dílny, které zajistí Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, klub Úsměváčci – PDRP. Děvčata si vyrobí vlastní čepec, kluci štít s erbem a každý si bude moci odnést malý talisman. Vítány jsou dívky a dámy v kostýmech bílých paní, které na závěr programu předvedou malou „módní“ přehlídku.

Obnovená premiéra zpěvohry Bílá paní pernštejnská, jež se jak svým námětem, tak osobnostmi obou tvůrců úzce vztahuje k regionu Bystřicka, se uskuteční díky finanční podpoře Města Bystřice nad Pernštejnem a Fondu Vysočiny.

Podrobné informace o Bílé paní pernštejnské naleznete v liště na odkazu Publikace a odborné články. 

 Výstava ke zpěvohře Bílá paní pernštejnská

Zpěvohra Bílá paní pernštejnská